μαθηματα πληροφορικης με 1 euro

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops

μαθήματα πληροφορικής με 9 euro

μαθήματα πληροφορικής με 25 euro

πιστοποιητικό πληροφορικής με 90 euro 3 ενότητες

πιστοποιητικό πληροφορικής με 150 euro 6 ενότητες

Επιτήρηση Πιστοποιητικού ECDL

mathites7Τα Διαπιστευμένα Πιστοποιητικά ECDL προσφέρουν σε εσάς, τον κάτοχό τους, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τα Πιστοποιητικά ECDL, όπως κάθε άλλο πιστοποιητικό δεξιοτήτων, αποδεικνύουν ότι εσείς ο κάτοχός του πιστοποιητικού έχετε τις γνώσεις και δεξιότητες που προβλέπονται από την Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) του Πιστοποιητικού, κατά την ημερομηνία που εξεταστήκατε επιτυχώς.

Περισσότερα...

Διεθνής Αναγνώριση του ECDL

mathites1Το ECDL αναγνωρίζεται διεθνώς ως το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Ανάμεσα στους φορείς που αναγνωρίζουν και αποδέχονται το ECDL είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η Unesco.
Το Πρότυπο ECDL έχει γίνει ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρείες αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Περισσότερα...

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών Πληροφορικής

mathites4Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων, εξαρτάται από τα κριτήρια που καθορίζουν οι αποδέκτες τους - εργοδότες, ακαδημαϊκοί φορείς, φορείς του δημόσιου και άλλοι - για να διασφαλίσουν τις προδιαγραφές που επιθυμούν για τα άτομα που προσλαμβάνουν. Γι' αυτό το λόγο, η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με τον αποδέκτη, τη χώρα, τον εργοδότη, τον ακαδημαϊκό φορέα και λοιπά.

Περισσότερα...

Αναγνώριση του ECDL στην Ελλάδα

mathites6Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα. Το ECDL καλύπτει αυτή την απαίτηση καθώς αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΟΠΠ και τον ΑΣΕΠ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξηγούν την εντυπωσιακή συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα απόκτησης του ECDL.

Περισσότερα...

Joomla Templates - by Joomlage.com