Μαθήματα Excel Advanced

mathimata-excel-advanced

Μερικές από τις λειτουργίες του Excel ή αλλιώς υπολογιστικά φύλλα είναι η οργάνωση αριθμητικών στοιχείων σε γραμμές και στήλες επιτρέποντας τη γρήγορη εκτέλεση υπολογισμών με έτοιμες συναρτήσεις. Η δημιουργία γραφημάτων, βάσεων δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, μακροεντολών και πολλά ακόμα.

Προσαρμογή

1. Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης2. Κορδέλα
3. Συνδυασμός χρωμάτων
4. Εμφάνιση – απόκρυψη
5. Εμφάνιση μηδενικού (επιλογές/για προχωρημένους/εμφάνιση επιλογών) 

Προβολή

6. Τακτοποίηση παράθυρων
7. Προβολή σελίδας
8. Προβολή με παράθεση
9. Σταθεροποίηση – διαίρεση
10. Προσθήκη μη αυτόματης αλλαγής σελίδας
11. Προσαρμοσμένες προβολές
12. Αυτόματη διάρθρωση

Πρότυπα

13. Αποθήκευση ως html, excel 2003, csv
14. Εισαγωγή δεδομένων από txt, mdb

Επεξεργασία

15. Μετακίνηση
16. Αντιγραφή
17. Συμπλήρωση
18. Ειδική επικόλληση

Μορφοποίηση

19. Γραμματοσειρά
20. Στοίχιση
21. Μορφοποίηση αριθμών
22. Στυλ κελιών
23. Μορφοποίηση ως πίνακα
24. Μορφοποίηση υπό όρους

Αναθεώρηση

25. Σχόλια
26. Προστασία φύλλου
27. Προστασία βιβλίου

Συναρτήσεις

28. Ημερομηνίας και ώρας
29. Μαθηματικές
30. Στατιστικές
31. Κειμένου
32. Αναζήτησης & αναφοράς (ΗLOOKUP – VLOOKUP)
33. IF
34. Iserror
35. Βάσης δεδομένων
36. Οικονομικές

Συγκεντρωτικός πίνακας

37. Ετικέτες στήλης, γραμμής , τιμές,
38. Διάταξη, επιλογές, στυλ συγκεντρωτικού πίνακα
39. Ομαδοποίηση κατά τρίμηνα – έτη

Συγκεντρωτικό γράφημα

40. Πεδία υπομνήματος (σειρές)
41. Πεδία άξονα κατηγοριών
42. Τιμές
43. Ομαδοποίηση
44. Σχεδίαση (αλλαγή τύπου- στυλ)
45. Διάταξη (περιστροφή)
46. Μορφή (εφέ κειμένου, σχήματος)

Μακροεντολές

47. Καταγραφή μακροεντολής
48. Εκτέλεση
49. Επεξεργασία
50. Διαγραφή

Γραφήματα-σχεδίαση

51. Δημιουργία γραφήματος
52. Αλλαγή τύπου γραφήματος
53. Εναλλαγή γραμμής-στήλης
54. Διατάξεις γραφήματος
55. Στυλ γραφήματος
56. Μετακίνηση γραφήματος

Γραφήματα-διάταξη

57. Μορφοποίηση σειράς δεδομένων
58. Δευτερεύοντας άξονας
59. Ετικέτες
60. Άξονες
61. Φόντο
62. Εισαγωγή σχήματος

Γραφήματα-μορφή

63. Στυλ σχήματος
64. Εφέ κειμένου

Ανάλυση δεδομένων

65. Σενάρια
66. Δημιουργία σεναρίου
67. Εμφάνιση σεναρίου
68. Επεξεργασία σεναρίου
69. Δημιουργία αναφοράς σύνοψης σεναρίου
70. Αναζήτηση στόχου

Λίστες δεδομένων

71. Ενεργοποίηση φιλτραρίσματος
72. Φίλτρα κειμένου
73. Φίλτρα ημερομηνίας
74. Φίλτρα αριθμών
75. Σύνθετο φίλτρο
76. Μερικά αθροίσματα

Συνδέσεις

77. Συνδέσεις στο ίδιο φύλλο
78. Συνδέσεις σε διαφορετικό φύλλο
79. Υπερσυνδέσεις με φύλλα
80. Υπερσυνδέσεις με κελιά
81. Υπερσυνδέσεις με αρχεία

 

Joomla Templates - by Joomlage.com